Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 05/10/2023

National Institute of Posts and Telematics Strategy

Xem cỡ chữ

Address:115 Tran Duy Hung - Hanoi
Tel: 84.4.35565340 - 84.4. 35565032
Fax: 84.4.35567399
 
Institute Chief:
Mr. Le Xuan Lan
Tel: 84.4.35565032
 
Deputy Chief:
 
Mr. Tran Minh Tuan
Tel: 84.4.35565043
 
Mr. Pham Manh Lam
Tel: 84.4.35567388
 
Mr. Nguyen Ai Viet

 

Lượt truy cập: 802

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)