Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27/09/2023

Ministry Inspectorate

Xem cỡ chữ

Address: 115 Tran Duy Hung St., Hanoi, Vietnam
Tel: 84.4.35563851 - 84.4.35563852
Fax: 84.4.35563855
 
Director General:
Mr. Nguyen Van Hung
Tel: 84.4.35563857
 
Deputy Director General:
Mr. Tran Ngoc Tiep
Tel: 84.4.35563856
  
Ms. Đo Thi Tinh
Tel: 84.4.35563853

Lượt truy cập: 881

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)