Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28/09/2023

Department of Organisation and Human Resources

Xem cỡ chữ

Address: 18 Nguyen Du St., Hanoi
Tel: 84.4.39431804; 84.4.39436393;
Fax: 84.4.39431814
 
Director General:
Mr. Bui Nhu Uyen
Tel: 84.4.39431227
 
Deputy Director General:
 
Mr. Nguyen Van Phuong
Tel: 84.4.38263301
 
Mr. Tran Van Sy
Tel: 84.4.39436393
 
Mr. Pham Minh Tien
Tel:

Lượt truy cập: 657

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)