Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 29/07/2021

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Ứng dụng Long Khánh Smart: Kết nối người dân và chính quyền

16 ngày trước

Ứng dụng (app) Long Khánh Smart là sản phẩm, phương tiện nhằm xây dựng đô thị thông minh tại TP.Long Khánh (tỉnh Đồng Nai). Thông qua app Long Khánh Smart, Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP.Long Khánh sẽ kết nối, cung cấp thông tin, thực hiện điều hành với nhiều nội dung: phản ánh hiện trường, du lịch, dịch vụ công, y tế, môi trường, quản lý văn bản…

16 ngày trước