Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/10/2020

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Phát động Chương trình 'Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển'

4 tháng trước

 Ngày 2/8, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức phát động thực hiện Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển" của Bộ Tư lệnh Hải quân.

4 tháng trước