Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 31/10/2020

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Ra mắt sách về đổi mới sáng tạo trong báo chí

3 tháng trước

“Báo cáo toàn cầu về đổi mới sáng tạo trong báo chí 2020 - 2021” là cuốn cẩm nang hữu ích dành cho các lãnh đạo, quản lý, các phóng viên, biên tập viên, cũng như những người làm truyền thông doanh nghiệp để thích ứng với môi trường báo chí đang thay đổi nhanh chóng.

 
3 tháng trước