Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 31/10/2020

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

YouTube thay đổi chính sách tính phí tại Hàn Quốc sau khi bị phạt tiền

4 tháng trước
Ngày 25/6, Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) cho biết, Hàn Quốc là quốc gia đầu tiên mà Google sẽ thay đổi chính sách tính phí cho dịch vụ cao cấp của YouTube (YouTube Premium) kể từ ngày 28/8.
4 tháng trước