Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 27/10/2020

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Gắn chuyển đổi số với nền tảng công nghệ Việt

2 tháng trước

Bộ TT&TT vừa tổ chức hội nghị tham vấn doanh nghiệp về Chiến lược phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược phát triển CPS). Trong dự thảo Chiến lược phát triển CPS, Bộ TT&TT xác định, việc phát triển CPS gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, chủ quyền số quốc gia.

2 tháng trước