Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 09/03/2021

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Kết nối tình yêu sách cho thiếu nhi

5 ngày trước

Những năm gần đây, các địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã có nhiều hoạt động để thúc đẩy văn hóa đọc trong thiếu nhi Thủ đô, như: Xây dựng thư viện trong nhà trường, khu dân cư; tổ chức Ngày hội sách thiếu nhi; thi Đại sứ văn hóa đọc; thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách… Đặc biệt, nhiều đơn vị đang chung tay tạo dựng những không gian mới hấp dẫn để kết nối tình yêu sách trong các em nhỏ.

5 ngày trước