Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 03/07/2020

4 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Thanh Hóa triển khai phòng họp không giấy tờ trên toàn tỉnh từ 1/8/2020

1 tháng trước

 Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng, kể từ ngày 1/8/2020, 100% các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ.

1 tháng trước

Thanh Hóa triển khai phòng họp không giấy tờ trên toàn tỉnh từ 1/8/2020

1 tháng trước

 Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng, kể từ ngày 1/8/2020, 100% các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ.

1 tháng trước

Thanh Hóa triển khai phòng họp không giấy tờ trên toàn tỉnh từ 1/8/2020

1 tháng trước

 Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng, kể từ ngày 1/8/2020, 100% các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ.

1 tháng trước

Triển khai kế hoạch ứng dụng chữ ký số và phòng họp không giấy tờ

2 tháng trước

Chiều 13/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hoá, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các sở ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh nhằm quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng chữ ký số và xây dựng phòng họp không giấy tờ trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hoá; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

2 tháng trước