Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 26/02/2021

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Nhà máy thông minh: Tâm điểm của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

5 tháng trước

 Mặc dù đã xuất hiện từ năm 2011, khởi nguồn từ một dự án trong chiến lược công nghệ cao của chính phủ Đức thúc đẩy việc điện toán hóa sản xuất; nhưng chỉ những năm gần đây, đặc biệt với “cú hích” của đại dịch Covid-19, sự cần thiết của việc chuyển đổi số, tiến lên Nhà máy thông mình của các nhà máy sản xuất mới thực sự được quan tâm và nghiên cứu mạnh mẽ trên toàn cầu.

5 tháng trước