Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 26/02/2021

105 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Kết quả cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh năm 2020

2 ngày trước

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2021, trong năm 2020, việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh đã được Chính phủ tập trung triển khai như sau:

2 ngày trước

Công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2020 của Cục Thông tin cơ sở

3 ngày trước

Thông báo số 89/TB-TTCS của Cục Thông tin cơ sở. Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.

3 ngày trước

Đoàn Thanh niên Bộ Thông tin và Truyền thông được Cờ thi đua Trung ương Đoàn năm 2020

1 tháng trước

Ngày 15/01/2021, tại Hà Nội, Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. 

1 tháng trước