Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 26/11/2020

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Sách Địa lý Trung Quốc không ghi nhận Hoàng Sa – Trường Sa

5 tháng trước

 Sách Địa lý do Trung Hoa dân quốc xuất bản năm 1951 có nhiều bản đồ, trong đó có bản đồ thể hiện cương vực phía Nam Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam và không hề có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

5 tháng trước