Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 30/11/2020

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Quảng Bình: Huy động hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới

3 tháng trước

 Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Bình cho biết, tính đến hết quý II năm 2020, toàn tỉnh đã huy động hơn 1.104,5 tỷ đồng để xây dựng mới, nâng cấp gần 93km đường giao thông nông thôn.

3 tháng trước