Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 27/10/2020

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Mỹ sửa luật, hạn chế quyền miễn trừ trách nhiệm pháp lý của mạng xã hội

4 tháng trước

 Theo dự luật sửa đổi Điều 230, điều luật đang miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho các mạng xã hội ở Mỹ, những công ty vi phạm có thể phải chịu án phạt 5.000 USD cho mỗi người dùng bị ảnh hưởng.

4 tháng trước