Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 19/09/2020

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

10 năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới: Dấu ấn Ngành Thông tin và Truyền thông

1 tháng trước

Triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2019, trong 10 năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Bắc Giang đã tập trung nhiều giải pháp và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Hiện toàn tỉnh có 6/10 huyện, thành phố có trên 75% số xã đạt tiêu chí số 8 về TT&TT.

1 tháng trước