Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 17/01/2022

2 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, Bắc Giang đặt mục tiêu tối thiểu 800 doanh nghiệp số vào năm 2025

1 tháng trước

Trong năm 2022, tỉnh Bắc Giang sẽ triển khai có trọng điểm các nội dung hợp tác với Tập đoàn Viettel, VNPT, FPT,… để định hướng cho các doanh nghiệp (DN) chiến lược phát triển nền kinh tế số thống nhất trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2025, tỉnh phấn đấu có tối thiểu 800 DN công nghệ số và DN số.

1 tháng trước

Bắc Giang: Đến năm 2025, có tối thiểu 800 doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số

2 tháng trước

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

2 tháng trước