Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 24/06/2021

6 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Tiếp tục thảo luận về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

4 tháng trước

Sáng 28/1, thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, điều hành phiên thảo luận về các dự thảo văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng.

4 tháng trước

23 tham luận đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII

4 tháng trước

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 27/1, Đại hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về các dự thảo Văn kiện. Trong ngày làm việc, đã có 23 đại biểu tham luận đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vào các dự thảo văn kiện.

4 tháng trước

Tám điểm mới nổi bật trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

5 tháng trước

Theo PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành công phu, nghiêm túc, khoa học, với 8 điểm mới nổi bật.

5 tháng trước