Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 07/08/2020

2 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Kỳ công món quà 'ngoại giao', bí mật trong tranh ghép Bác Hồ

2 tháng trước

 Với hàng nghìn con tem, họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn miệt mài ghép thành nhiều bức tranh về Bác như: “Hồ Chủ tịch quan sát trận địa”, “Hồ Chủ tịch làm việc ở vườn Chủ tịch phủ”, “Bác Hồ đọc báo”…

2 tháng trước

Kỳ công món quà 'ngoại giao', bí mật trong tranh ghép Bác Hồ

2 tháng trước

 Với hàng nghìn con tem, họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn miệt mài ghép thành nhiều bức tranh về Bác như: “Hồ Chủ tịch quan sát trận địa”, “Hồ Chủ tịch làm việc ở vườn Chủ tịch phủ”, “Bác Hồ đọc báo”…

2 tháng trước