Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 25/09/2020

2 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Bộ TT&TT và Tổng cục Thống kê phối hợp chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê

1 tháng trước

Chiều ngày 29/7, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Tổng cục Thống kê đã tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp về công tác thống kê, chia sẻ dữ liệu và thông tin thống kê. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn và Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê Nguyễn Thị Hương chủ trì buổi lễ.

1 tháng trước

Bộ TT&TT và Tổng cục Thống kê phối hợp chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê

1 tháng trước

Chiều ngày 29/7, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Tổng cục Thống kê đã tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp về công tác thống kê, chia sẻ dữ liệu và thông tin thống kê. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn và Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê Nguyễn Thị Hương chủ trì buổi lễ.

1 tháng trước