Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/10/2020

8 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Cơ cấu nhân sự Đại hội XIII: Trẻ tuổi và cao tuổi

1 tháng trước

Yêu cầu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước về cơ cấu nhân sự 3 độ tuổi tại Đại hội XIII là nhằm tạo ra một sự kế thừa trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo cấp cao của Đảng.

1 tháng trước

Đại hội Chi bộ Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam lần thứ IV

4 tháng trước

 Sáng 28/5/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (Viện CNPM) đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và phát biểu tại Đại hội có đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Viện CNPM.

4 tháng trước

Đại hội Chi bộ Công đoàn TT&TT Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 tháng trước

Ngày 27/5/2020, Chi bộ Công đoàn TT&TT Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

5 tháng trước

Vụ Kế hoạch - Tài chính tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

5 tháng trước

Chiều ngày 27/5, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Tới dự Đại hội có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; đồng chí Đoàn Công Huynh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TT&TT, Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại; cùng dự có đại diện Văn phòng Đảng ủy Bộ TT&TT.

5 tháng trước

Vụ Kế hoạch - Tài chính tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

5 tháng trước

Chiều ngày 27/5, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Tới dự Đại hội có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; đồng chí Đoàn Công Huynh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TT&TT, Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại; cùng dự có đại diện Văn phòng Đảng ủy Bộ TT&TT.

5 tháng trước

Tổng Bí thư: Người 'mũ ni che tai', giữ mình là chính chưa chắc đã tốt

5 tháng trước

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, những người đúng không dám bảo vệ, sai không dám đấu tranh, mũ ni che tai, giữ mình là chính, cứ bo bo vào chưa chắc đã tốt.

5 tháng trước

Bí thư cấp ủy: Người có tài, có tâm thì không lo lá phiếu

5 tháng trước

 Trước đại hội, nếu công tác sàng lọc nhân sự được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo độ tuổi, uy tín, kinh nghiệm thì kết quả bầu cử sẽ không bất ngờ.

5 tháng trước

Những vấn đề đặt ra khi Bí thư Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Qua thực tế tỉnh Thái Bình

5 tháng trước

Những năm qua, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị mà trọng tâm là đối với Nhà nước đã có những đổi mới quan trọng. Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về đổi mới hệ thống chính trị, tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, góp phần vào sự phát triển đất nước, thực tiễn đang đặt ra một số vấn đề cần tiếp tục giải quyết và tìm tòi, phát triển lý luận nhằm vừa bảo đảm được vai trò, vị trí của đảng cầm quyền, vừa phải bảo đảm nguyên tắc của Nhà nước dân chủ và pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

5 tháng trước