Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 21/09/2020

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Lần đầu tiên Bộ TT&TT cho phép khai hồ sơ cấp đổi thẻ nhà báo online

6 ngày trước

Dù vẫn nhận hồ sơ bản giấy để kiểm tra, nhưng lần đầu tiên Bộ TT&TT cho phép các cơ quan báo chí khai hồ sơ cấp đổi thẻ nhà báo trên hệ thống phần mềm quản lý tại địa chỉ: thenhabao.mic.gov.vn.

6 ngày trước