Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 04/12/2020

2 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Doanh nghiệp công nghệ Việt khẳng định sức mạnh trong lĩnh vực an toàn thông tin

7 ngày trước

Các doanh nghiệp (DN) an toàn thông tin (ATTT) Việt đang chuyển mình mạnh mẽ với những sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ tiến tiến, từng bước chiếm lĩnh thị trường.
 

7 ngày trước

Gắn chuyển đổi số với nền tảng công nghệ Việt

3 tháng trước

Bộ TT&TT vừa tổ chức hội nghị tham vấn doanh nghiệp về Chiến lược phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược phát triển CPS). Trong dự thảo Chiến lược phát triển CPS, Bộ TT&TT xác định, việc phát triển CPS gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, chủ quyền số quốc gia.

3 tháng trước