Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 08/07/2020

33 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về công nghệ thông tin đối với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

11 ngày trước

Kết luận số 529/KL-TTra ngày 26/06/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.

11 ngày trước

Thành lập Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn

21 ngày trước

Ngày 16/6, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn.
 

21 ngày trước

Đánh giá tổng kết Chương trình phát triển công nghiệp CNTT giai đoạn 2015-2020

1 tháng trước

Sáng ngày 04/06/2020, tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị đánh giá tổng kết Chương trình phát triển công nghiệp CNTT giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 392/QĐ-TTg tại khu vực phía Bắc. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phong đồng chủ trì Hội nghị.

1 tháng trước

Công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông đã trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước

1 tháng trước

Trong 5 năm qua, ngành Công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, đạt được những thành tựu hết sức quan trọng. Công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng của đất nước với doanh thu năm 2019 ước đạt 112 tỷ USD, tăng trưởng 9,8% so với năm 2018, giải quyết việc làm cho hơn 1 triệu lao động, đóng góp trên 14% cho GDP.

1 tháng trước

Doanh nghiệp công nghệ thông tin: Hiện thực hóa chiến lược "Make in Vietnam"

1 tháng trước

Theo thống kê, Top 10 danh hiệu Sao Khuê 2020 thuộc 10 doanh nghiệp (DN) có tổng doanh thu 81.651 tỷ đồng, tương đương 3,47 tỷ USD. Riêng doanh số của 10 sản phẩm, giải pháp là 927 tỷ đồng, tương đương gần 40 triệu USD… Đây là minh chứng cho thấy sự phát triển không ngừng nghỉ của các DN công nghệ thông tin (CNTT), góp phần hiện thực hóa chiến lược “Make in Vietnam”.   
 

1 tháng trước

Triển khai phần mềm rà soát quy định về kinh doanh trong tháng 5/2020

1 tháng trước

 Theo kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020, trong tháng 5/2020, hệ thống phần mềm thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sẽ được xây dựng xong và đưa vào sử dụng.

1 tháng trước

Triển khai phần mềm rà soát quy định về kinh doanh trong tháng 5/2020

1 tháng trước

 Theo kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020, trong tháng 5/2020, hệ thống phần mềm thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sẽ được xây dựng xong và đưa vào sử dụng.

1 tháng trước

Đồng Nai ưu tiên tích hợp 65 thủ tục lên Cổng dịch vụ công quốc gia

2 tháng trước

 Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai, trong năm 2020, tỉnh sẽ ưu tiên tích hợp, cung cấp 65 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện tại, số thủ tục được Đồng Nai cung cấp trên Cổng là 3.

2 tháng trước

Đồng Nai ưu tiên tích hợp 65 thủ tục lên Cổng dịch vụ công quốc gia

2 tháng trước

 Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai, trong năm 2020, tỉnh sẽ ưu tiên tích hợp, cung cấp 65 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện tại, số thủ tục được Đồng Nai cung cấp trên Cổng là 3.

2 tháng trước