Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 27/10/2020

3 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Gắn chuyển đổi số với nền tảng công nghệ Việt

2 tháng trước

Bộ TT&TT vừa tổ chức hội nghị tham vấn doanh nghiệp về Chiến lược phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược phát triển CPS). Trong dự thảo Chiến lược phát triển CPS, Bộ TT&TT xác định, việc phát triển CPS gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, chủ quyền số quốc gia.

2 tháng trước

Quảng Ninh kêu gọi toàn tỉnh “Ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số”

5 tháng trước

 UBND tỉnh Quảng Ninh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thực hiện Chỉ thị 16 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về phát động cuộc vận động ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số.

5 tháng trước

Quảng Ninh kêu gọi toàn tỉnh “Ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số”

5 tháng trước

 UBND tỉnh Quảng Ninh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thực hiện Chỉ thị 16 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về phát động cuộc vận động ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số.

5 tháng trước