Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 16/06/2021

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Gần 26.000 cuộc gọi, lớp học trực tuyến mỗi ngày trên ứng dụng Zavi

3 tháng trước

Sau gần 10 tháng kể từ khi ra mắt và được Bộ TT&TT bảo trợ (ngày 15/5/2020), theo thông tin từ Zavi, hiện mỗi ngày ứng dụng “Make in Vietnam” này có gần 26.000 cuộc gọi, lớp học trực tuyến được diễn ra.

3 tháng trước