Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 18/06/2021

5 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Yên Bái: Đẩy nhanh tiến độ triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021

14 ngày trước

Ngày 3/6/2021, UBND tỉnh Yên Bái đã có Văn bản số 1692/UBND-KTTH đề nghị các sở, ngành và các địa phương đẩy nhanh đẩy nhanh tiến độ triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

14 ngày trước

Yên Bái: Huyện Trấn Yên hoàn thành giai đoạn 1 cuộc Tổng điều tra về kinh tế năm 2021

23 ngày trước

Từ ngày 1/3/2021, huyện Trấn Yên bắt đầu thực hiện cuộc Tổng điều tra về kinh tế huyện Trấn Yên năm 2021 với việc thu thập thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đến ngày 20/5/2021, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Trấn Yên đã hoàn thành giai đoạn 1, sớm 10 ngày so với kế hoạch.

23 ngày trước

Yên Bái: Ban hành Chỉ thị về việc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh

3 tháng trước

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh (Cơ quan Thường trực chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh) căn cứ phương án Tổng điều tra, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Xây dựng kế hoạch các bước tiến hành Tổng điều tra phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh đảm bảo đúng nội dung phương án Tổng điều tra, bảo đảm công tác Tổng điều tra được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

3 tháng trước

Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 15 tỉnh Nhóm IV từ ngày 28/12/2020

5 tháng trước

Từ 00 giờ ngày 28/12/2020, ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 15 tỉnh Nhóm IV, bao gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

5 tháng trước