Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 01/11/2020

6 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Những ý kiến đóng góp Văn kiện Đại Hội XIII về công tác xây dựng Đảng

2 tháng trước

 Văn kiện Đại Hội XIII về công tác xây dựng Đảng cần mạnh dạn nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm trong cả nhiệm kỳ qua cũng như sau hơn 35 năm đổi mới.

2 tháng trước

Đại hội Đảng bộ Cục Thông tin đối ngoại lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

4 tháng trước

Sáng 10/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Thông tin đối ngoại (TTĐN) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; cùng dự có đại diện Văn phòng Đảng ủy Bộ TT&TT.

4 tháng trước

Đại hội Đảng bộ Cục Thông tin đối ngoại lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

4 tháng trước

Sáng 10/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Thông tin đối ngoại (TTĐN) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; cùng dự có đại diện Văn phòng Đảng ủy Bộ TT&TT.

4 tháng trước

Thực hiện tốt công tác cán bộ thường xuyên gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp

5 tháng trước

Quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, toàn diện và tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục chung tay phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác cán bộ thường xuyên gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhất là đại hội cấp cơ sở và tiếp thu, hoàn thiện phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng...

5 tháng trước

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020

5 tháng trước

Quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, toàn diện và tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục chung tay phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch COVID-19. Thực hiện tốt công tác cán bộ thường xuyên gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhất là đại hội cấp cơ sở và tiếp thu, hoàn thiện phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Kiên trì, kiên quyết thực hiện nghiêm kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ. Đó là những nội dung nổi bật tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020.

5 tháng trước

Thành tựu và kinh nghiệm về công tác cán bộ của Đảng trong những năm đổi mới

6 tháng trước

Hơn 30 năm đổi mới vừa qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong những thành tựu đó có những thành tựu về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ - nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước.

6 tháng trước