Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 02/06/2023

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

40 giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” được vinh danh năm 2022

5 tháng trước

Ngày 8/12/2022, tại Hà Nội, trong chương trình Diễn đàn Quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ tư với chủ đề “Phát triển bền vững và nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam".

5 tháng trước