Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 22/06/2021

7 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Đặc sản Sơn La trên sàn thương mại điện tử Postmart

24 ngày trước

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn rất phức tạp, các kênh bán hàng trực tiếp gặp nhiều khó khăn, bất lợi, hôm nay 28/5/2021, đặc sản xoài Sơn La chính thức được được Cục Xúc Tiến thương mại - Bộ Công Thương, UBND tỉnh  Sơn La và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam -  đơn vị quản lý sàn TMĐT Postmart.vn hợp tác đưa lên sàn thương mại điện tử để nhanh chóng tiếp cận với người tiêu dùng trên cả nước.

 

 

24 ngày trước

Đặc sản Sơn La trên sàn thương mại điện tử Postmart

24 ngày trước

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn rất phức tạp, các kênh bán hàng trực tiếp gặp nhiều khó khăn, bất lợi, hôm nay 28/5/2021, đặc sản xoài Sơn La chính thức được được Cục Xúc Tiến thương mại - Bộ Công Thương, UBND tỉnh  Sơn La và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam -  đơn vị quản lý sàn TMĐT Postmart.vn hợp tác đưa lên sàn thương mại điện tử để nhanh chóng tiếp cận với người tiêu dùng trên cả nước.

 

 

24 ngày trước

Tỉnh Sơn La tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động điều tra của cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

26 ngày trước

Thực hiện Kế hoạch số 996/KH-BCĐ ngày 12/3/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức kiểm tra, giám sát việc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Công văn số 1646/BNV-Ban Chỉ đạo  ngày 19/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Ngày 27/4/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh ban hành Kế hoạch số 26/KH-BCĐ về tổ chức kiểm tra, giám sát việc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát các hoạt động điều tra của cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

26 ngày trước

Sơn La: Sử dụng tối đa công nghệ thông tin trong tổng điều tra kinh tế 2021

2 tháng trước

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2021, từ ngày 1/3, tỉnh Sơn La đã tiến hành giai đoạn 1 thu thập thông tin của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội và cơ sở hành chính. Điểm mới trong thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2021 là áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào các khâu thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát, xử lý kết quả điều tra.

2 tháng trước

Sơn La sử dụng tối đa công nghệ thông tin trong Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

2 tháng trước

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, từ ngày 1/3, tỉnh Sơn La đã tiến hành giai đoạn 1 thu thập thông tin của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội và cơ sở hành chính. Điểm mới trong thực hiện Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 là áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào các khâu thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát, xử lý kết quả điều tra.

2 tháng trước

Sơn La ký kết thỏa thuận chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động

2 tháng trước

Ngày 30/3, Sở Thông tin và Truyền thông, Viettel Sơn La, VNPT Sơn La, Mobifone Sơn La và Công ty Điện lực Sơn La đã ký kết thỏa thuận chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2 tháng trước

Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 15 tỉnh Nhóm IV từ ngày 28/12/2020

6 tháng trước

Từ 00 giờ ngày 28/12/2020, ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 15 tỉnh Nhóm IV, bao gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

6 tháng trước