Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 19/09/2020

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Chọn nhầm cán bộ là tai họa

3 tháng trước

  “Chọn những người không trúng, không đúng, không đủ bản lĩnh thực sự, không đủ tin cậy nhiều khi là tai họa”

3 tháng trước