Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 03/10/2023

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Diễn đàn Quốc gia Phát triển Kinh tế số và Xã hội số lần thứ I

19 ngày trước

Sáng ngày 14/9/2023, tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Ban Kinh tế Trung ương và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nam Định đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn Quốc gia Phát triển Kinh tế số và Xã hội số lần thứ I với chủ đề “Mang nền tảng số đến hộ gia đình”.

19 ngày trước