Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 03/07/2020

4 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

“Chiến binh xanh” VNPT với trái tim hồng: Cho đi là còn mãi

1 tháng trước

 Sáng ngày 29/04/2020 “Chiến binh xanh” VNPT Thanh Hóa đã tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020” do Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức.

1 tháng trước

“Chiến binh xanh” VNPT với trái tim hồng: Cho đi là còn mãi

1 tháng trước

 Sáng ngày 29/04/2020 “Chiến binh xanh” VNPT Thanh Hóa đã tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020” do Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức.

1 tháng trước

“Đổi sim 4G - Những đôi chân vàng không biết mệt mỏi”

2 tháng trước

Đó là “Phương châm làm việc” của các Chiến binh xanh VNPT-VinaPhone nói chung và VNPT-VinaPhone Hà Nội nói riêng, trong đó có chúng tôi, toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, cộng tác viên (CBCNV, CTV) phòng bán hàng khu vực 8 (BHKV8) - Trung tâm kinh doanh (TTKD) VNPT Hà Nội.

2 tháng trước

“Đổi sim 4G - Những đôi chân vàng không biết mệt mỏi”

2 tháng trước

Đó là “Phương châm làm việc” của các Chiến binh xanh VNPT-VinaPhone nói chung và VNPT-VinaPhone Hà Nội nói riêng, trong đó có chúng tôi, toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, cộng tác viên (CBCNV, CTV) phòng bán hàng khu vực 8 (BHKV8) - Trung tâm kinh doanh (TTKD) VNPT Hà Nội.

2 tháng trước