Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 30/11/2020

5 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Cục Thông tin cơ sở thông báo tuyển dụng công chức năm 2020

2 tháng trước

Thông báo số 942/TB-TTCS của Cục Thông tin cơ sở.

2 tháng trước

Cục Thông tin cơ sở thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

2 tháng trước

Thông báo số 903/TB-TTCS ngày 21/09/2020 của Cục Thông tin cơ sở.

2 tháng trước

Cõng… loa lên núi cùng người dân phòng chống dịch Covid-19

3 tháng trước

Trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, loa phát thanh cơ sở ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền hướng dẫn bà con miền núi về cách phòng, chống dịch bệnh cũng như những chủ trương lớn của Chính phủ. Khắc phục những khó khăn về địa hình, Cục thông tin cơ sở thuộc Bộ Thông tin Truyền thông đã chủ trì với sự tài trợ của Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) triển khai hệ thống đài truyền thanh công nghệ 3G/4G tại 100 xã vùng cao, biên giới giai đoạn năm 2019 – 2020.

3 tháng trước

Cõng… loa lên núi cùng người dân phòng chống dịch Covid-19

3 tháng trước

Trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, loa phát thanh cơ sở ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền hướng dẫn bà con miền núi về cách phòng, chống dịch bệnh cũng như những chủ trương lớn của Chính phủ. Khắc phục những khó khăn về địa hình, Cục thông tin cơ sở thuộc Bộ Thông tin Truyền thông đã chủ trì với sự tài trợ của Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) triển khai hệ thống đài truyền thanh công nghệ 3G/4G tại 100 xã vùng cao, biên giới giai đoạn năm 2019 – 2020.

3 tháng trước