Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/10/2020

16 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Văn phòng Chính phủ và USAID hợp tác về Chính phủ điện tử

14 ngày trước

Chiều 13-10, tại Trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ (VPCP) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) ký kết Biên bản ghi nhớ về triển khai thỏa thuận khung chiến lược về chương trình xây dựng năng lực trong lĩnh vực Chính phủ điện tử (CPĐT) của Việt Nam.
 

14 ngày trước

Định danh, xác thực trên cổng dịch vụ công quốc gia: hướng tới nền tảng định danh điện tử quốc gia

2 tháng trước

Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) là một hợp phần quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử. Việc khai trương Cổng DVCQG vào cuối năm 2019 là một trong những sự kiện nổi bật về xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam. Sau 02 tháng triển khai, đã có trên 44.200 danh tính điện tử được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

2 tháng trước

Tích hợp, cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

2 tháng trước

Mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến chỉ đạo về một số nhiệm vụ vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

2 tháng trước

Đẩy mạnh ứng dụng cổng dịch vụ công Quốc gia

3 tháng trước

Trên cơ sở Báo cáo của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về kết quả tổ chức Hội nghị Giới thiệu Cổng dịch vụ công quốc gia và những lợi ích cho doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia.

3 tháng trước

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện Cổng dịch vụ công Quốc gia

3 tháng trước

 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với VNPT, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát triển, hoàn thiện Cổng dịch vụ công quốc gia.

3 tháng trước

Dịch vụ quản lý, kiểm soát hộ chiếu được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

3 tháng trước

 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 77/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.

3 tháng trước

12 địa phương đã tích hợp thanh toán online trên Cổng dịch vụ công quốc gia

5 tháng trước

 Văn phòng Chính phủ hiện đã hoàn thành việc kết nối, tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh của 12 tỉnh, thành phố.

5 tháng trước

12 địa phương đã tích hợp thanh toán online trên Cổng dịch vụ công quốc gia

5 tháng trước

 Văn phòng Chính phủ hiện đã hoàn thành việc kết nối, tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh của 12 tỉnh, thành phố.

5 tháng trước

Cổng Dịch vụ công Quốc gia - giá trị đã được chứng minh

5 tháng trước

 Để tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trong việc sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia, sáng 19/5, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến “Giới thiệu Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các lợi ích dành cho doanh nghiệp”.

5 tháng trước

Cổng Dịch vụ công Quốc gia - giá trị đã được chứng minh

5 tháng trước

 Để tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trong việc sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia, sáng 19/5, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến “Giới thiệu Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các lợi ích dành cho doanh nghiệp”.

5 tháng trước