Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 26/02/2021

2 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Sẽ thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số tài nguyên và môi trường

1 ngày trước

Theo ông Lê Phú Hà – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (CNTT&DLTNMT - Bộ Tài nguyên và Môi trường) để triển khai chương trình chuyển đổi số thời gian tới, Cục sẽ thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số tài nguyên và môi trường (TN&MT). Ban chỉ đạo sẽ thực hiện chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Chương trình chuyển đổi số TN&MT đến năm 2025, định hướng năm 2030.

1 ngày trước

50% thủ tục hành chính của Bộ TN&MT được cung cấp online mức 4 trong năm 2020

5 tháng trước

 Bộ TN&MT sẽ cung cấp ít nhất 50% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trên môi trường điện tử, đáp ứng tiêu chí dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020.

5 tháng trước