Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 21/06/2021

11 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

An Giang: Tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng năm 2021

1 giờ trước

Ngày 18/6/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng giai đoạn 2, năm 2021, cho thành viên tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh năm 2021; Báo cáo viên thuộc Chi cục thống kê huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

1 giờ trước

An Giang xây dựng nền tảng số cho ngành ''công nghiệp không khói'

7 ngày trước

Mỗi năm, lượng du khách đến An Giang đều tăng nhờ những cảnh đẹp tự nhiên cũng như sự nhanh nhạy của ngành chức năng khi ứng dụng công nghệ 4.0 vào du lịch.

7 ngày trước

An Giang: Kiểm tra công tác tuyên truyền Cuộc Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn huyện Tịnh Biên

1 tháng trước

Đoàn công tác Sở Thông tin và Truyền thông An Giang vừa có buổi làm việc với UBND huyện Tịnh Biên về công tác tuyên truyền Cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang.

1 tháng trước

An Giang: Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế năm 2021

2 tháng trước

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo tỉnh) vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

2 tháng trước

BCĐTổng điều tra tỉnh An Giang ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế năm 2021

2 tháng trước

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo tỉnh) vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

2 tháng trước

An Giang: Ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

3 tháng trước

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (sau đây gọi chung Tổng điều tra), Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 14/10/20220 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh, do ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

3 tháng trước

Chuyển đổi số, công nghệ số ở An Giang

3 tháng trước

Định hướng cho ngành thông tin và truyền thông (TT&TT) trong giai đoạn 2021-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư yêu cầu ngành TT&TT phối hợp ngành có liên quan nỗ lực xây dựng An Giang hướng đến triển khai Chính phủ điện tử, xây dựng nền tảng số vững chắc tạo tiền đề phát triển kinh tế số, công nghệ số, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và mọi mặt của đời sống xã hội.

3 tháng trước

Chuyển đổi số, công nghệ số ở An Giang

3 tháng trước

Định hướng cho ngành thông tin và truyền thông (TT&TT) trong giai đoạn 2021-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư yêu cầu ngành TT&TT phối hợp ngành có liên quan nỗ lực xây dựng An Giang hướng đến triển khai Chính phủ điện tử, xây dựng nền tảng số vững chắc tạo tiền đề phát triển kinh tế số, công nghệ số, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và mọi mặt của đời sống xã hội.

3 tháng trước