Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 25/09/2020

2 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Chọn nhầm cán bộ là tai họa

3 tháng trước

  “Chọn những người không trúng, không đúng, không đủ bản lĩnh thực sự, không đủ tin cậy nhiều khi là tai họa”

3 tháng trước

Số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ 13 sẽ tăng so với Đại hội 12

3 tháng trước

 Thông tin được ông Lê Mạnh Hùng cho biết tại Hội nghị Báo cáo viên đột xuất để thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 12

3 tháng trước