Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 22/06/2021

3 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Đắk Lắk: Kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế khối doanh nghiệp, sự nghiệp, hiệp hội

1 tháng trước

Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2021. Ban chỉ đạo Tổng điều tra (TĐT) kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh tiến hành  kiểm tra, giám sát quá trình triển khai chỉ đạo, tổ chức thực hiện TĐT kinh tế năm 2021 của tỉnh đối với khối doanh nghiệp, sự nghiệp, hiệp hội tại Chi cục Thống kê khu vực M’Đrắk - Ea Kar.

1 tháng trước

Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2021

3 tháng trước

Ngày 26/02/2021, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

3 tháng trước

Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 15 tỉnh Nhóm IV từ ngày 28/12/2020

6 tháng trước

Từ 00 giờ ngày 28/12/2020, ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 15 tỉnh Nhóm IV, bao gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

6 tháng trước