Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 31/10/2020

5 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội 13 được chuẩn bị trong 2 năm

5 tháng trước

 Việc chuẩn bị dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội 13 của Đảng đã được Tiểu ban Văn kiện và Tổ biên tập Tiểu ban thực hiện trong suốt 2 năm.

5 tháng trước

Chọn nhầm cán bộ là tai họa

5 tháng trước

  “Chọn những người không trúng, không đúng, không đủ bản lĩnh thực sự, không đủ tin cậy nhiều khi là tai họa”

5 tháng trước

Số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ 13 sẽ tăng so với Đại hội 12

5 tháng trước

 Thông tin được ông Lê Mạnh Hùng cho biết tại Hội nghị Báo cáo viên đột xuất để thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 12

5 tháng trước

“Cử tri quan tâm nhiều đến công tác nhân sự Đại hội XIII”

5 tháng trước

“Cử tri và Nhân dân thể hiện sự tin tưởng vào quá trình chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, quan tâm nhiều đến nội dung văn kiện và công tác nhân sự".

5 tháng trước

Lựa chọn nhân sự Đại hội 13: Cảnh giác với chạy chức, chạy phiếu

5 tháng trước

 Cần phải hết sức cảnh giác với việc chạy chức, chạy phiếu, những người có biểu hiện ấy là không đàng hoàng, nên gạch tên họ đi.

5 tháng trước