Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 27/11/2022

Tổng hợp hỏi đáp Gửi thông tin hỏi đáp

Độc giả: Phan Bảo Tuấn - Cần Thơ
tuantop7532@gmail.com

Trích trong khoản b khoản 2 Điều 5 thông tư Số: 13/2020/TT-BTTTT

"Gửi, cập nhật thông tin về sản phẩm phần mềm, công đoạn trong hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình, mức thuế được khấu trừ về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) để tổng hợp"

Cho tôi hỏi thủ tục để gửi và cập nhật thông tin về sản phẩm phần mềm để được đáp ứng quy trình của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- 13 ngày trước
Trả lời:

Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

- Về thủ tục: Doanh nghiệp làm báo cáo các thông tin theo quy định tại khoản b khoản 2 Điều 5 thông tư số 13/2020/TT-BTTTT. Sau đó, gửi báo cáo tới địa chỉ Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông (trước đây là Vụ Công nghệ thông tin) – Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

- Về mẫu biểu báo cáo: Doanh nghiệp có thể tham khảo mẫu biểu có  tại địa chỉ sau để làm báo cáo: Makeinvietnam.mic.gov.vn (Biểu mẫu số 4).

- Về tần suất gửi báo cáo, khi có sự thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh (như có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm mới, thay đổi doanh thu, thay đổi mức độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đang áp dụng,…), doanh nghiệp cần gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông. Thông thường, hoạt động của doanh nghiệp có biến động theo hàng năm (ví dụ như thay đổi về doanh thu và mức thuế được khấu trừ) nên doanh nghiệp cần gửi báo cáo 1 lần/năm.

Độc giả: Nguyễn Hữu Hùng - Phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
sakekhoa@gmail.com

 Tôi xin hỏi theo Thông tư 24/2020/TT-BTTTT ngày 09/9/2020 của Bộ thông tin và Truyền quy định quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tại các Mẫu số 3. Biên bản hiện trường, Mẫu số 4. Biên bản kiểm tra, Mẫu số 5. Biên bản nghiệm thu kỹ thuật, Mẫu số 6. Biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án kèm theo Thông tư đểu có Đại diện theo pháp luật của đơn vị tư vấn thiết kế (nếu có)(ở đay dự án có đơn vị tư vấn thiết kế).

Vậy cho tôi hỏi đơn vị tư vấn thiết kế đều phải ký vào tất cả các biên bản trên. Đối với các dự án triển khai ở diện rộng phạm vi quy mô toàn tỉnh, hoặc toàn quốc có đến hàng nghìn đơn vị thụ hưởng thì có phù hợp không? Bởi đơn vị thiết kế không thể đi theo dự án đến các điểm thụ hưởng để ký tất cả các biên bản này. Nếu đơn vị thiết kế ký vào các biên bản này mà không đi theo thì là ký khống hồ sơ. Đi cùng dự án khác nào đơn vị thiết kế giống như đơn vị giám sát. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời rõ về thông tư này. Đồng thời nếu không hợp lý đề nghị Bộ có văn bản hướng dẫn hoặc sử đổi bổ sung Thông tư để các đơn vị triển khai đúng quy định, không chồng chéo, không làm khó các đơn vị tư vấn và chủ đầu tư trong các biểu mẫu biên bản. Đồng thời theo Quyết định 2378/QĐ-BTTTT và Quyết định 1688/QĐ-BTTTT đều có hướng dẫn lập chi phí giám sát xây dựng phần mềm nội bộ. Nhưng đối với thông tư 24/2020/TT-BTTTT không hướng dẫn mẫu biểu hay nói gì đến việc giám sát phần mềm nội bộ. Vật xin hỏi quý Bộ có xây dựng dự toán chi phí giám sát phần mềm nội bộ không? nếu có thực hiện giám sát theo thông tư hay mẫu biểu nào?

 Xin cảm ơn!

- 13 ngày trước
Trả lời:

Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) trả lời thắc mắc của bạn như sau:

1. Về việc tham gia của đơn vị tư vấn thiết kế

Căn cứ quy định tại Điều 8 Thông tư 24/2020/TT-BTTTT ngày 09/9/2020 của Bộ thông tin và Truyền thông quy định quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, đơn vị tư vấn lập thiết kế có trách nhiệm thực hiện các nội dung giám sát tác giả, trong đó có việc tham gia nghiệm thu khi có yêu cầu của chủ đầu tư.

Tại các mẫu biểu số 3, 4 có nêu thành phần tham gia là đại diện đơn vị tư vấn thiết kế (nếu có), do đó, trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu cần sự tham gia của tư vấn thiết kế thì đơn vị tư vấn thiết kế ký vào mẫu biểu đó.

Tại các mẫu biểu số 5, 6 về nghiệm thu, khi chủ đầu tư có yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế tham gia nghiệm thu nội dung công việc nào thì đơn vị tư vấn thiết kế ký vào biên bản nghiệm thu đó.

Như vậy, đơn vị tư vấn thiết kế nếu có tham gia vào công việc nào thì ký vào các biên bản, mẫu biểu tương ứng đó.

2. Về việc giám sát triển khai xây dựng phần mềm nội bộ

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: “Các dự án đầu tư trong quá trình triển khai xây lắp, lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cài đặt phần mềm, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị phải được thực hiện chế độ giám sát công tác triển khai”;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về côngtác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: “Các dự án trong quá trình triển khai xây lắp, lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị (bao gồm hiệu chỉnh vật tư, thiết bị), cài đặt phần mềm phải thực hiện chế độ giám sát công tác triển khai theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP. …”.

Như vậy, không quy định bắt buộc thực hiện giám sát đối với việc xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ. Tùy theo quy mô, tính chất của phần mềm nội bộ, trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư có thể báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định có giám sát công tác triển khai đối với việc xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ hay không.

3. Về việc xác định chi phí giám sát xây dựng phần mềm nội bộ

Trường hợp thực hiện giám sát, chủ đầu tư nghiên cứu Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT 30/12/2016 về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước để xác định chi phí. Trường hợp không thực hiện giám sát thì không tính chi phí này trong tổng mức đầu tư của dự án.

 

 
Độc giả: Nguyễn Thị Thùy Dung - khu 6, Yên Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội
thuydung0979087717@gmail.com

Tôi đã kê khai và gửi bản khai: Đăng ký TÊN ĐỊNH DANH 

Hiện tại đã nhận được thông báo của Admin hệ thống cập nhật trạng thái: Đã xử lý xong 

Vậy tiếp theo tôi phải làm những gì? Liên hệ với số điện thoại nào để được hướng dẫn làm các thủ tục tiếp theo?

(Ps: đã gọi rất nhiều số nhưng bộ phận nào cũng báo ko biết......tôi cần hỗ trợ gấp ạ vì rất nhiều người đang ở trong trạng thái chờ đợi và ko biết phải gọi số nào để được hỗ trợ thông tin)

Trân trọng!

- 16 ngày trước
Trả lời:

Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Theo quy định, đối với các hồ sơ nộp trên Hệ thống dịch vụ công, Cục An toàn thông tin sẽ thực hiện trả kết quả trên hệ thống dịch vụ công.

Để cập nhật thông tin về kết quả của Thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận tên định danh nộp trên Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông, Quý Độc giả vui lòng đăng nhập vào hệ thống để xem được văn bản thông báo kết quả của mình.

Quý Độc gia có thể tham khảo Hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ https://dichvucong.mic.gov.vn/huong-dan để biết cách thao tác với hệ thống. Tại Hướng dẫn sử dụng nêu trên đã có đầy đủ thông tin về các bước thực hiện đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ, tra cứu thông tin hồ sơ, xem văn bản yêu cầu bổ sung, thực hiện bổ sung hồ sơ, …

Trong trường hợp cần hỗ trợ, Quý Độc giả có thể gọi tới số hotline 033.903.5656 để được giải đáp.

Độc giả: Thai - Vĩnh Yên
camerathaidung@gmail.com

Kính gửi Bộ TT&TT.

Điều 19. Điều khoản chuyển tiếp

1. Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng quy định tại Thông tư này.

Theo điều 19, thông tư 13/2022/TT-BTTTT. Vây cho tôi hỏi đã học phóng viên hạng III khi thi thăng hang II không phải học chức danh phóng viên theo thông tư mới nữa đúng không? Tương tự đã học phóng viên hạng II thi thăng hạng I không phải học bồi dưỡng nữa đúng không? Và còn trường hợp đã học phóng viên hạng III mà không học hạng II thi thăng hạng I thì có phải học lại nữa không?

Xin cám ơn.

 

 

- 16 ngày trước
Trả lời:

 Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Thông tin và Truyền thông) giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

1. Căn cứ Nghị định 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có quy định cụ thể như sau:

- Mỗi tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành có 01 chương trình, tài liệu bồi dưỡng quy địnhtại khoản 4 điểm 4 Sửa đổi Điều 17.

- Điều kiện chuyển tiếp đối với “Cán bộ, công chức, viên chức có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 17 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP hoặc đã được bổ nhiệm vào chức vụ, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng tương ứng theo quy định của Nghị định này” quy định tại điểm 3 Điều 2.

2. Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình, một trong các yêu cầu về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng là viên chức cần có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành phù hợp với chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm.

Độc giả: Phạm Thanh Thùy - Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Phamthanhthuyblll@gmail.com

Kính chào Quý Cơ quan.

Tôi muốn hỏi hiện nay Nghị định 91/2020/NĐ-CP chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác có quy định về "chi phí duy trì hoạt động tên định danh". Theo đó, chi phí này do Bộ Thông tin và truyền thông hướng dẫn. Tôi muốn hỏi chi phí này hiện nay là bao nhiêu?Tôi xin chân thành cảm ơn.

- 16 ngày trước
Trả lời:

Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Khoản 8 Điều 23 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác quy định: “Tổ chức, cá nhân được cấp tên định danh phải nộp chi phí duy trì hoạt động tên định danh theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông”. Đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông chưa ban hành văn bản hướng dẫn, quy định về chi phí này.

Độc giả: Dương Thị Thức - Thôn 2 Bồng Giang, Đức Giang, Vũ Quang, Hà Tĩnh
duongthithuc301293@gmail.com

Bộ Thông tin và Truyền thông cho mình hỏi chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B năm 2014 có phù hợp với Thông tư 03/2014 TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.  Mình rất cần câu trả lời sớm vì 30/10 này là hết hạn nộp phiếu đăng kí dự tuyển viên chức ở Hà Tĩnh ạ.  Cảm ơn Bộ Thông tin và Truyền thông đã đọc tin nhắn này.

- 18 ngày trước
Trả lời:

Căn cứ Khoản 2, Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐTBTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ TTTT và Bộ GDĐT quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp trước ngày Thông tư có hiệu lực (ngày 10/8/2016) có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản. Như vậy, các chứng chỉ tin học A, B, C đã cấp trước ngày 10/8/2016 (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.