Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 10/08/2022

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU Gửi thông tin hỏi đáp

Độc giả: Nguyễn Đức Minh - Hà Nội
minh@yahoo.com

Thưa thứ trưởng, có vẻ như Bộ Thông tin và truyền thông đang mất dần quyền lực của mình trong nhiều vấn đề liên quan đến trách nhiệm quản lý của bộ? Xin dẫn ra đây hai ví dụ để chứng minh điều đó. Thứ nhất, mặc dù quan điểm của bộ là không muốn có thêm một mạng di động mới và bộ cũng đã báo cáo việc này lên Thủ tướng nhưng sau đó Thủ tướng vẫn đồng ý về mặt nguyên tắc về việc cho phép mạng GTel ra đời. Thứ hai, bộ đang rất lúng túng trong việc cấp phép 3G cho các mạng di động bởi chỉ có 4 giấy phép 3G được cấp trong khi Việt Nam có tới 7 mạng di động và được biết là bộ sẽ không được toàn quyền quyết định mạng nào trúng 3G dù tổ chức thi tuyển mà sẽ Thủ tướng quyết. Trong khi đó, các mạng đang "chạy" rất dữ.

- 10 năm trước
Trả lời:

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quản lý chuyên ngành. Việc cấp phép thiết lập hạ tầng mạng đã được qui định cụ thể trong hệ thống qui phạm pháp luật (Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông và Nghị định 160/2004/NĐ-CP về viễn thông), trong đó có qui định việc cấp phép phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy hiện Bộ Thông tin và Truyền thông đang thực hiện theo đúng pháp luật và tôi không nghĩ là mất dần quyền lực.

Để tiến hành cấp phép trên nguyên tắc công bằng, minh bạch, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình TTg CP và được chấp thuận cấp phép theo hình thức thi tuyển. Đây là lần đầu tiên thực hiện theo phương thức này, chắc chẵn Bộ sẽ phải học hỏi kinh nghiệm các nước, xây dựng các qui trình và tiêu chí để phù hợp với tình hình nước ta như vậy chắc chắn không thể không có những khó khăn.

Độc giả: Nguyễn Hoàng Tùng - Một huyện của Tỉnh Lào Cai
fanfootball287@yahoo.com

Tôi hiện nay đang làm Quản trị hệ thống Mạng Lan trong UBND huyện với mức lương 9 trăm nghìn đồng/tháng. Là một ngành đặc thù, đảm nhận công việc rất quan trọng nhưng mức lương lại quá thấp, không có phụ cấp. Tôi mong Bộ, nhiều ngành có chính sách ưu đãi cho Cán bộ Tin học, như tăng lương, phụ cấp hỗ trợ riêng như Hà Nội đã làm,làm Tin học thật lòng không thể có .... khoản khác được. Mong lãnh đạo Bộ quan tâm để những người như chúng tôi yên tâm công tác. Xin cám ơn

- 10 năm trước
Trả lời:

Lực lượng nòng cốt để triển khai ở cơ sở:

Bộ Bưu chính, Viễn thông trước đây (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) đã trình Chính phủ nghị định thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông (nay là Sở Thông tin và Truyền thông). Các Bộ, ngành đều thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin hoặc Cục Công nghệ thông tin.

Theo Nghị định 64/2007/NĐ-CP, các Trung tâm Công nghệ thông tin hoặc Cục Công nghệ thông tin được gọi là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin; ở địa phương Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên trách về Công nghệ thông tin (trong Sở có phòng Công nghệ thông tin và có Trung tâm Công nghệ thông tin - đơn vị sự nghiệp).

Thu nhập của những người làm công tác CNTT:

Đây là vấn đề chúng tôi đã trăn trở trong nhiều năm nay. Cơ chế chung của Nhà nước hiện nay về tiền lương có nhiều bất cập cho việc tuyển dụng các cán bộ làm công tác CNTT tại các Bộ, ngành và địa phương. Phải công nhận thực tế là có sự chênh lệch quá lớn về thu nhập giữa khu vực nhà nước với doanh nghiệp, và với khu vực đầu tư nước ngoài. Sự bất cập này cũng xảy ra đốiv ới tất các các Bộ, ngành chứ không riêng gì lĩnh vực CNTT. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu cơ chế đặc thù để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đầu tư cho việc phát triển nguồn nhân lực CNTT.

Vấn đề trả lương cho cán bộ công chức làm CNTT chắc chắn phải theo chế độ tiền lương chung của Nhà nước. Hiện nay Trung ương và Chính phủ đang có những chương trình, đề án để giải quyết vấn đề này. Chúng tôi khuyến khích các đơn vị làm công tác chuyên trách CNTT tại các Bộ, ngành và địa phương mở rộng hoạt động sự nghiệp để tạo thêm nguồn thu, từ đó có chính sách cải thiện thu nhập cho cán bộ làm công tác CNTT.

 

 

Độc giả: Phạm Hồng Thịnh - Gia Lâm, Hà Nội
vanphuc17@vnn.vn

Xin hỏi Thứ trưởng, giá cước điện thoại di động giảm liên tục nhưng sao giá cước điện thoại cố định không giảm vậy? Trong năm 2008, cước di động sẽ giảm như thế nào? Xin cám ơn.

- 10 năm trước
Trả lời:

Dịch vụ điện thoại di động mới được đưa vào Việt Nam trong hơn 10 năm qua, thời gian qua do công nghệ di động có những bước phát triển hết sức nhanh chóng, nên giá cả thiết bị mạng lưới cũng như thiết bị đầu cuối cũng có điều kiện giảm, suất đầu tư / line di động giảm, nên các nhà khai thác, cung cấp dịch vụ di động trên toàn thế giới có điểu kiện giảm giá cước dịch vụ. Bên cạnh đó do tính phổ cập của dịch vụ di dộng ngày càng tăng, số người sử dụng ngày càng nhiều, do tính linh hoạt của loại hình dịch vụ nên dịch vụ di động có khả năng tổ chức được nhiều loại gói cước da dạng phong phú, có thể đáp ứng được nhu cầu của nhiều loại tầng lớp khách hàng, nên số thuê bao phát triển nhanh chóng, do đó nhờ lợi thế qui mô, nên giá cước dịch vụ có điều kiện ngày càng giảm. Trong khi đó giá cước dịch vụ điện thoại cố định ở Việt Nam do lịch sử để lại và do chính sách nên hiện đang được cung cấp dưới giá thành. Giá cước dịch vụ điện thoại cố định ở Việt Nam hiện nay là rẻ nhất thế giới, khó có thể giảm thêm được. Bên cạnh đó do việc mở cửa thị trường, gia nhập WTO, nên hiện nay giá cước dịch vụ điện thoại cố định không còn được bù chéo nữa,  vì vậy các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định hiện nay đang phải tìm cách cung cấp dịch vụ tiến tới giá thành theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không bao cấp, bù chéo, đưa các dịch vụ về giá thành theo cơ chế thị trường.

Trong năm 2008 theo định hướng cong tác quản lý giá cước các dịch vụ VT thì các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại di động sẽ căn cứ vào thực tế thị trường, giá thành và điều kiện của doanh nghiệp để có mức điều chỉnh giảm cho phù hợp.  

Độc giả: NguyenBaoTrong - HaLong-QuangNinh
Baotrong@yahoo.com

Thưa Thứ trưởng, Ông đánh giá như thế nào về tình hình phát triển ADSL tại Việt Nam. Hiện tại tốc độ đường truyền vẫn rất thấp nhất là vào giờ cao điểm. Bộ đã có những biện pháp gì để khắc phục? và giá cước vẫn còn ở mức khá cao so với khu vực và trên thế giới?

- 10 năm trước
Trả lời:

Ở các thành phố lớn cũng như trong cả nước, tình hình phát triển thuê bao ADSL trong những năm qua là rất đáng khích lệ, số thuê bao tăng nhanh chóng. Đây là dấu hiệu đáng mừng, việc sử dụng băng rộng tăng nhanh chứng tỏ nhu cầu rất lớn phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Tôi công nhận trong quá trình phát triển thì có lúc số thuê bao tăng nhanh hơn dung lượng đường truyền mà các doanh nghiệp cung cấp. Dự báo tình hình này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu và chỉ đạo các doanh nghiệp cần quan tâm, có kế hoạch đầu tư lớn cho băng rộng và trên thực tế trong những năm gần đây các doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng đầu tư phát triển hạ tầng băng rộng. Tuy nhiên các doanh nghiệp cũng phải tính toán thuê kênh đi quốc tế để đảm bảo doanh thu, đảm bảo lãi cho doanh nghiệp, không thể ngay 1 lúc mà dung lượng đường truyền đảm bảo không nghẽn trong giờ cao điểm. Đây là vấn đề cần được mở rộng dung lượng đường truyền dần dần, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cũng như cam kết với người sử dụng. Bộ đã chỉ đạo Cục quản lý chất lượng tiến hành kiểm tra đo thử tốc độ của các nhà cung cấp dịch vụ và công bố chất lượng để các doanh nghiệp thực hiện.

 

Độc giả: Nguyễn Hữu Lương - Long Xuyên - An Giang
nghluongln@hcm.vnn.vn

Tôi xin phép thông qua mục trao đổi này của Bộ TT-TT để không phải góp ý về web site mà là một số ý kiến chung hơn. Tôi thấy ngay cả NĐ 64 chắc là do Bộ soạn cho Thủ tướng mà đến nay có thể nói là vẫn chưa thể gọi là được triển khai. Bộ chuyên ngành, tham mưu chính cho các chương trình ứng dụng CNTT quốc gia mà cụ thể là chương trình xây dựng CPĐT mà không thấy đưa ra được lực lường nòng cốt để triển khai ở cơ sở. Theo tôi Bộ phải mạnh dạng đề nghị Thủ tướng cho thành lập các phòng CNTT ở tất cả các Sở, ban, ngành trong cả nước để tạo lực lượng nền này. - Đề nghị chú trọng đến thu nhập của những người làm công tác CNTT để thu hút nhân tài

- 10 năm trước
Trả lời:

Lực lượng nòng cốt để triển khai ở cơ sở:

Bộ Bưu chính, Viễn thông trước đây (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) đã trình Chính phủ nghị định thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông (nay là Sở Thông tin và Truyền thông). Các Bộ, ngành đều thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin hoặc Cục Công nghệ thông tin.

Theo Nghị định 64/2007/NĐ-CP, các Trung tâm Công nghệ thông tin hoặc Cục Công nghệ thông tin được gọi là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin; ở địa phương Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên trách về Công nghệ thông tin (trong Sở có phòng Công nghệ thông tin và có Trung tâm Công nghệ thông tin - đơn vị sự nghiệp).

Thu nhập của những người làm công tác CNTT:

Đây là vấn đề chúng tôi đã trăn trở trong nhiều năm nay. Cơ chế chung của Nhà nước hiện nay về tiền lương có nhiều bất cập cho việc tuyển dụng các cán bộ làm công tác CNTT tại các Bộ, ngành và địa phương. Phải công nhận thực tế là có sự chênh lệch quá lớn về thu nhập giữa khu vực nhà nước với doanh nghiệp, và với khu vực đầu tư nước ngoài. Sự bất cập này cũng xảy ra đối với tất các các Bộ, ngành chứ không riêng gì lĩnh vực CNTT. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu cơ chế đặc thù để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đầu tư cho việc phát triển nguồn nhân lực CNTT.

Vấn đề trả lương cho cán bộ công chức làm CNTT chắc chắn phải theo chế độ tiền lương chung của Nhà nước. Hiện nay Trung ương và Chính phủ đang có những chương trình, đề án để giải quyết vấn đề này. Chúng tôi khuyến khích các đơn vị làm công tác chuyên trách CNTT tại các Bộ, ngành và địa phương mở rộng hoạt động sự nghiệp để tạo thêm nguồn thu, từ đó có chính sách cải thiện thu nhập cho cán bộ làm công tác CNTT.

Độc giả: Võ Xuân Thanh - Quy nhơn- Bình định
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT là một việc rất quan trọng nhưng không dễ dàng vì cần nhiều yếu tố, trong đó có vấn đề tài chính, các tỉnh không dám vượt rào khi chưa có hướng dẫn . Xin thứ trưởng cho biết đến khi nào thì Bộ Thông tin và truyền thông và Bộ tài chính có Thông tư hướng dẫn mục chi cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển CNTT Theo điều 63- Luật CNTT
- 10 năm trước
Trả lời:

Đẩy mạnh UDCNTT là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trọng tâm hàng đầu hiện nay của Bộ. Để triển khai thực hiẹn, lien quan tới các vấn đề tài chính, Bộ TTTT đã có văn bản hướng dẫn việc xây dựng  kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2007 - 2010 trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gửi các Bộ, ngành, địa phương; Văn bản hướng dẫn chi sự nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin năm 2008 cho các Bộ, ngành, địa phương.

Liên quan đến Thông tư hướng dẫn  việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước: Thực hiện triển khai Điều 63 Luật CNTT, xây dựng khung pháp lý về tài chính cho ứng dụng CNTT dùng nguồn vốn NSNN, Bộ Bưu chính, Viễn thông, nay là Bộ Thông tin và Truyền thông đã tích cực phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Dự thảo Thông tư liên tịch đã được Bộ Tài chính gửi lấy ý kiến tham gia của các Bộ, Ngành, địa phương trong toàn quốc. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tham gia, Ban đồng soạn thảo của 02 Bộ đã thống nhất các nội dung của dự thảo cuối cùng. Hiện tại, Bộ Tài chính đang hoàn tất nốt các thủ tục còn lại để ban hành Thông tư liên tịch.