Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 03/10/2023

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động "Lấy ý kiến trình Huân chương Lao động hạng nhì cho bà Phan Thị Phương Nhung và Huân chương Lao động hạng ba cho bà Mai Hương Giang"

Các ý kiến đóng góp

Để thực hiện quy trình xét khen thưởng theo quy định, Cổng TTĐT Bộ TT&TT đăng tải báo cáo thành tích của cá nhân để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân trước khi trình đề nghị khen thưởng theo quy định, gồm các cá nhân có tên sau:

1) Trình khen Huân chương Lao động hạng nhì về thành tích cống hiến lâu dài cho bà Phan Thị Phương Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông.

2) Trình khen Huân chương Lao động hạng ba cho bà Mai Hương Giang, Phó Cục trưởng Cục báo chí.