Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 29/11/2022

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động "Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng"

Các ý kiến đóng góp

Thực hiện Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, trước khi lập các thủ tục khen thưởng tiếp theo theo quy định, Trung tâm Thông tin đăng tải báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân trước khi trình đề nghị khen thưởng theo quy định, gồm tập thể, cá nhân có tên sau: 

 
STT
Đơn vị, Họ và tên
Chức danh, chức vụ
 
Huân chương Lao động hạng nhất
1
2
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
 
Huân chương Lao động hạng nhì
1
2
Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương  
3
Phó Viện trưởng, Phụ trách Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông  
 
Huân chương Lao động hạng ba
1
2
3
Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và TTĐT
4
Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính   
5
Phó trưởng Phòng Thanh tra Viễn thông, Thanh tra Bộ
6
Chuyên viên Vụ Công nghệ thông tin

Báo cáo thành tích file điện tử đính kèm