Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 24/06/2021

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 40 GHz đến 246 GHz"

Các ý kiến đóng góp
Người gửi: Chris McGough
Email:chris@eleoscompliance.com

 Kính gửi Bộ Thông tin và Truyền thông

 
Xin chân thanh cám ơn quý cơ quan đã cho chúng tôi cơ hội đóng góp ý kiến ​​về đề xuất quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dải tần từ 40 GHz đến 246 GHz
 
Chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh việc mở băng tần 57 đến 64 GHz để sử dụng bởi các sản phẩm giao tiếp thiết bị tầm ngắn tuân thủ EN 305 550.
 
EN 305 550 đã được phát triển bởi ETSI và phiên bản mới nhất được xuất bản là Draft ETSI EN 305 550 v2.1.0. Chúng tôi rất vui mừng khi Quy chuẩn của Bộ TT&TT phù hợp với Draft ETSI EN 305 550 v2.1.0.
 
Chúng tôi cho rằng Bộ TT&TT mở băng tần này sẽ thể hiện một cách tiếp cận năng động đối với các công nghệ mới và đang phát triển. Hiện có nhiều sản phẩm mới và đang phát triển sáng tạo trên toàn cầu nhằm mục đích sử dụng băng tần này và mang lại một cấp độ kết nối mới, trải nghiệm người dùng tích cực và tiết kiệm chi phí vận hành và môi trường. Việc mở băng tần này sẽ đưa Việt Nam hòa nhập với cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn trong băng tần mmWave và sẽ chứng tỏ MIC tiếp tục thể hiện cách tiếp cận có tư duy tương lai đối với các công nghệ mới và đang nổi như vậy, phù hợp với xu hướng khu vực và quốc tế. Với suy nghĩ này, chúng tôi hoan nghênh việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điện tầm ngắn ở dải tần từ 40 GHz đến 246 GHz vào năm 2021 nếu có thể.
 
Xin chân thành cám ơn

- 27 ngày trước
Người gửi: Chris McGough
Email:chris@eleoscompliance.com

 Kính gửi Bộ Thông tin và Truyền thông

 
Xin chân thanh cám ơn quý cơ quan đã cho chúng tôi cơ hội đóng góp ý kiến ​​về đề xuất quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dải tần từ 40 GHz đến 246 GHz
 
Chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh việc mở băng tần 57 đến 64 GHz để sử dụng bởi các sản phẩm giao tiếp thiết bị tầm ngắn tuân thủ EN 305 550.
 
EN 305 550 đã được phát triển bởi ETSI và phiên bản mới nhất được xuất bản là Draft ETSI EN 305 550 v2.1.0. Chúng tôi rất vui mừng khi Quy chuẩn của Bộ TT&TTphù hợp với Draft ETSI EN 305 550 v2.1.0.
 
Chúng tôi cho rằng Bộ TT&TT mở băng tần này sẽ thể hiện một cách tiếp cận năng động đối với các công nghệ mới và đang phát triển. Hiện có nhiều sản phẩm mới và đang phát triển sáng tạo trên toàn cầu nhằm mục đích sử dụng băng tần này và mang lại một cấp độ kết nối mới, trải nghiệm người dùng tích cực và tiết kiệm chi phí vận hành và môi trường. Việc mở băng tần này sẽ đưa Việt Nam hòa nhập với cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn trong băng tần mmWave và sẽ chứng tỏ MIC tiếp tục thể hiện cách tiếp cận có tư duy tương lai đối với các công nghệ mới và đang nổi như vậy, phù hợp với xu hướng khu vực và quốc tế. Với suy nghĩ này, chúng tôi hoan nghênh việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điện tầm ngắn ở dải tần từ 40 GHz đến 246 GHz vào năm 2021 nếu có thể.
 

Xin chân thành cám ơn


- 1 tháng trước

Tải về tại đây để xem chi tiết Thuyết minh và dự thảo Quy chuẩn.