Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 24/06/2021

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ra đa hoạt động trong băng tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất"

Các ý kiến đóng góp

Tải về tại đây để xem chi tiết Thuyết minh và dự thảo Quy chuẩn.