Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 05/07/2020

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động "Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Trần Duy Hiếu"

Các ý kiến đóng góp

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
 
            Hà Nội, ngày 18 tháng  6  năm 2019
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)
 
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
- Họ và tên: TRẦN DUY HIẾU;                         Giới tính: Nam;
- Ngày, tháng, năm sinh: 07 tháng 10 năm 1967;
- Quê quán: Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế;
- Trú quán: 205 B17 Ngõ 158 Phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;
- Đơn vị công tác: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Chức vụ: Phó Vụ trưởng, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn;
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ kỹ thuật;
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2011), Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
II. THÀNH TÍCH XUẤT SẮC ĐẠT ĐƯỢC
1. Chức năng, nhiệm vụ được giao:
          Theo sự phân công của đơn vị, tôi được giao nhiệm vụ phụ trách các lĩnh vực công tác sau: Kế hoạch; Quy hoạch; Đầu tư - xây dựng cơ bản; Đấu thầu; Giám sát và đánh giá đầu tư; Nhiệm vụ quản lý nhà nước tại các địa phương; Quản lý các cơ sở nhà, đất; Phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai; Cải cách hành chính.
Tôi cũng tham gia các Ban chỉ đạo, Ban điều phối, Ban chỉ huy, Ban điều hành, Tổ giúp việc, Tổ công tác một số lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông và của các Bộ, ngành khác.
Về công tác đoàn thể, tôi được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính (từ năm 2011); Chủ tịch Công đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính (từ năm 2018).
....
....
....
Nội dung chi tiết xem tại đây.