Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 12/07/2020

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động "Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Trọng Đường"

Các ý kiến đóng góp

 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP MÁY TÍNH VIỆT NAM
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            
Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2019
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ
(Giai đoạn 2013-2018)
 
I.     SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
-Họ tên: Nguyễn Trọng Đường;
- Sinh ngày, tháng, năm: 15/01/1968;           Giới tính: Nam;
- Quê quán: Xã Bồi Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An;
- Trú quán: Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Đơn vị công tác: Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (Trung tâm VNCERT) - Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Giai đoạn 2013-2015: Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bí thư chi bộ Vụ Công nghệ thông tin; Từ 2015-nay: Giám đốc Trung tâm VNCERT, Bí thư Chi Bộ Trung tâm VNCERT;
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sỹ Công nghệ thông tin;
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: Tiến sỹ.
....
....
.....
Xem nội dung chi tiết tại đây.