Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 16/07/2020

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động "Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trung tâm Tần số khu vực II, Cục Tần số vô tuyến điện"

Các ý kiến đóng góp

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2019
 
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

  

Tên đơn vị đề nghị: Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực II
 
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình:
1.1. Quá trình thành lập
Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II (Trung tâm) thành lập ngày 08/10/1993 theo quyết định số 827/QĐ-TCBĐ của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện – trên cơ sở Đài Kiểm soát vô tuyến điện Khu vực III thuộc Trung tâm Quốc gia kiểm soát tần số vô tuyến điện (theo quyết định số 836QĐ/TCCB-LĐ ngày 08/5/1991 của Bộ trưởng Bộ Giao thông, Vận tải và Bưu điện), hiện tại hoạt động với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 755/QĐ-BTTTT ngày 21/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT-TT).
Trụ sở chính tại: Lô 6,Khu E, Khu đô thị An Phú – An Khánh, phường An Phú, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: 08.37404966; fax: 08.37404179.
Trung tâm có hệ thống 17 trạm kiểm soát từ xa tại các địa phương, 03 xe kiểm soát chuyên dụng, đảm bảo khả năng kiểm soát các tần số vô tuyến điện (VTĐ) bao quát toàn bộ địa bàn quản lý, và nhiều thiết bị thu đo, kiểm soát tần số hiện đại khác.
Cơ cấu tổ chức và tình hình đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị: 
Trung tâm gồm có Đài Kiểm soát VTĐ, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Kiểm tra - Xử lý, Phòng Nghiệp vụ.
Tổng số cán bộ công chức và người lao động (CCVC) trong giai đoạn 2017 về trước là 30 người (có 05 nữ), số cán bộ có trình độ đại học và trên đại học là 25 người, đạt tỉ lệ 83.3 %. Từ 2018 có sự sút giảm lớn cho nhiều CCVC đến tuổi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, chưa được bổ sung kịp thời, hiện nay đơn vị chỉ có 25 người (với 02 nữ), số cán bộ có trình độ đại học và trên đại học là 21 người (tỉ lệ 84 %).
Chi bộ Đảng gồm có 7 đảng viên chính thức.
Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh gồm 10 đoàn viên.
Công đoàn cơ sở có 25 đoàn viên, Ban chấp hành gồm 03 đồng chí.
1.2. Chức năng, nhiệm vụ được giao:
Theo Quyết định số 755/QĐ-BTTTT ngày 21/5/2018, Trung tâm trực thuộc Cục Tần số VTĐ, Bộ TT-TT, giúp Cục trưởng thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về tần số VTĐ trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang và Bến Tre.
Nhiệm vụ trọng tâm là thu đo, kiểm soát các đài phát sóng trong nước, đài phát nước ngoài phát sóng đến Việt Nam; phát hiện vi phạm các quy định của pháp luật về sử dụng tần số; kiểm tra hoạt động của các đài phát VTĐ; phát hiện và xử lý các nguồn can nhiễu; tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ xin cấp phép; phổ biến pháp luật về tần số đến các đối tượng sử dụng; thừa ủy quyền của Cục Tần số VTĐ cấp một số loại giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng; phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý tần số, máy phát sóng VTĐ, quản lý an toàn bức xạ VTĐ và thực hiện các công tác khác nhằm bảo đảm an toàn thông tin trong lĩnh vực VTĐ; phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng bảo đảm an ninh chính trị - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
.
.
.
Xem nội dung chi tiết tại đây