Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28/05/2020

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động "Lấy ý kiến nhân dân về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Chu Văn Hòa"

Các ý kiến đóng góp

Nội dung báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Chu Văn Hòa xem tại đây./.